Privacyverklaring

Privacyverklaring
DPS Services, Burgerweeshuispad 201, Amsterdam, is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen via dpsservices.nl.

Contactgegevens:
DPS Services | Burgerweeshuispad 201, Amsterdam | +31 (0)85 21 01 453 | info@dpsservices.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
dpsservices.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Geautomatiseerde besluitvorming
dpsservices.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
dpsservices.nl bewaart uw persoonsgegevens niet.

Delen van persoonsgegevens met derden
DPS Services verstrekt geen persoonsgegevens verkregen via dpsservices.nl aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
dpsservices.nl gebruikt cookies om (wanneer toepasbaar) een eventueel gekozen taalvoorkeur te onthouden.

DPS Services wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons